Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Vol. , Núm. (2016): 10 : 2016

10 : 2016

Experiències: La institució escolar

Més enllà dels PEC, els PEE i les zones educatives: primers apunts per a una escola municipi (p. 12-32)
Jordi Collet-Sabé
Text complet
 
L'Acompanyament a les transicions educatives com a política contra l'abandonament escolar prematur i millora de l'èxit (p. 33-45)
Maribel García i Gracia
Text complet
 
Els Projectes artístics en la construcció de nous espais educatius (p. 46-58)
Diego Calderón Garrido, Josep Gustems i Carnicer, Silvia Burset i Burillo
Text complet
 
Factors de rendiment a l'escola rural catalana: característiques contextuals (p. 59-74)
Roser Boix i Tomàs
Text complet
 
Escola i territori: les ZER a Catalunya (p. 75-93)
Montserrat Solé i Huguet
Text complet
 

Experiències

Xarxes locals per a la millora de les perspectives d'inserció laboral i formativa: el projecte FYEB (Facing Youth unEmployment from its very Beginning) (p. 95-114)
Sílvia Camps i Soler, Salvador Avià i Faure
Text complet
 
Tempus fugit, virtutes manent. Història i evolució d'un projecte educatiu a l'ensenyament secundari vinculat al coneixement de l'entorn (p. 115-125)
Rosa Oller i Casellas
Text complet
 

Miscel·lània

Idees per a la millora de l'educació a la Catalunya d'avui i de demà (p. 127-148)
Marina Tomàs i Folch, José Luís Muñoz i Moreno
Text complet
 
Didàctica humanista al segle XXI (p. 149-162)
Joan Mallart i Navarra
Text complet
 
L'Escola rural en els plans de formació inicial dels estudis de mestre a les universitats catalanes. Vint anys del Grup Interuniversitari d'Escola Rural (GIER) (p. 163-175)
Grup Interuniversitari d'Escola Rural
Text complet
 

Ressenyes bibliogràfiques

Apunts d'un aprenent de mestre greument jubilat, de Jaume Cela. Notes per a una lectura (p. 177-181)
Text complet
 
Presentació del llibre Els meus records, de Jordi Monés i Pujol Busquets. Acte conjunt del Col·legi de Pedagogs i la Societat Catalana de Pedagogia (p. 182)
Carme Rider i Serra
Text complet
 

Actualitat de la Societat Catalana de Pedagogia

L'Ensenyament i l'aprenentatge en el nou entorn social, cultural i tecnològic (p. 186-187)
Text complet
 
El Diàleg entre el mestre o professor, l'alumne i la cultura (p. 188-191)
Martí Teixidó i Planas
Text complet
 
La Funció del mestre com a testimoni i mirall amb relació als aprenents i la cultura. La concepció del currículum (p. 192-194)
Joan Domènech i Francesch
Text complet
 
El Projecte educatiu a l'escola El Roure Gros (p. 195-196)
Balbina Tantiñà, Andreu Cardo
Text complet
 
Què Entenem per materials escolars o materials educatius? La necessitat de disposar d'eines útils per ensenyar i aprendre (p. 197-199)
Josep M. Turuguet i Salgado
Text complet
 
El Centre i l'entorn cultural: mitjans de comunicació, museus, biblioteques i oferta cultural diversa (p. 200-201)
Francesc Xavier Hernández i Cardona
Text complet
 
Els Projectes de recerca sobre coneixement de l'entorn a l'escola Proa (p. 202)
Rosa M. Murillo i Miquel
Text complet
 
Ensenyar història a l'època del «show-business» (p. 203)
Joaquim Prats i Cuevas, Joan Santacana i Mestre
Text complet
 
Per què és útil la història per als joves? (p. 204-206)
Maria Ojuel i Solsona
Text complet
 
L'Ensenyament de la geografia en el nou entorn tecnològic. Per un ús de la tecnologia al servei d'una educació integral (p. 207-208)
Jaume Busquets i Fàbregas
Text complet
 
L'Ensenyament de la geografia en el nou entorn social i cultural (p. 210-212)
Roser Canals i Cabau
Text complet
 

Editorial

Editorial (p. 7-10)
Joan Rué i Domingo
Text complet