Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Acció cívica per fomentar actituds lingüístiques positives

Bernat Joan i Marí

Resum


Les actituds lingüístiques són diverses i depenen del context social i polític en què
es trobi una llengua. Existeix una relació entre actituds lingüístiques i postura cívica per
part de la gent. Des de l'educació hom intenta crear una ciutadania activa i participativa,
alhora que crítica. Tot procés de normalització lingüística necessita condicions que el
facin possible: cal que la comunitat lingüística es vegi amb la perspectiva de si mateixa i
que construeixi pas a pas un procés cap a l'ús normal de la llengua. En aquest procés es
corregiran les actituds derivades de la manca d'autoestima, fet que es traduirà en actituds
com ara la lleialtat lingüística. El ciutadà actiu en aquest procés trametrà actituds favorables
a la normalització lingüística alhora que millorarà la seua pròpia percepció sobre els
mecanismes d'ús lingüístic.

Text complet: PDF