Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Sistemes socioeconòmics i financers

Jordi Duch, Mario Gutiérrez-Roig, Jaume Masoliver, Miquel Montero Torralbo, Josep Perelló, M. Ángeles Serrano

Resum


Els mercats fi nancers, entre molts altres contextos socials i econòmics, amaguen diverses relacions amb la sica estadís ca.
Sense anar més lluny, el model matemà c de les co tzacions fi nanceres és el mateix u litzat per a la teoria de gasos o per
les par cules en suspensió en un líquid. En aquest ar cle recorrem la trajectòria de l'anomenada econo sica des de 1900 i
presentem algunes de les contribucions a la matèria feta per membres de Complexitat.CAT.

Text complet: Text complet