Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Xarxes complexes en biologia cel·lular

M. Ángeles Serrano, Marta Sales-Pardo, Tomás Alarcón, Roger Guimerà, Francesc Sagués

Resum


A les cèl·lules, una mul tud de biomolècules canvien i interaccionen dinàmicament formant un entramat extraordinàriament
complex que lliga metabolisme, proteoma i genoma entre si i amb l'entorn. Entendre com el conjunt de funcionalitats i
comportaments cel·lulars emergeixen de tota aquesta complexitat d'interaccions en constant canvi i evolució és un dels
grans reptes per al coneixement en el segle . La ciència de les xarxes complexes ens permet abordar l'estudi de la biologia
cel·lular a gran escala més enllà dels cons tuents individuals. Des d'aquest enfocament, en aquest ar cle repassarem
breument alguns dels resultats més recents en la inves gació dels sistemes cel·lulars, incloent-hi la redundància i plas citat
del metabolisme, mètodes capaços de detectar errors en la determinació experimental d'interaccions entre proteïnes, i
l'explicació de fenòmens evolu us en termes del mapa geno p-feno p.

Text complet: Text complet