Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

La Geometria oculta d'Internet

Marián Boguñá

Resum


Internet està provocant una revolució tecnològica només comparable amb el desenvolupament de l'electricitat a fi nals
del segle . Contràriament al que es pot pensar, Internet no és un sistema planifi cat, sinó que evoluciona de manera
autoorganitzada segons les seves pròpies lleis. Resulta fonamental, doncs, si en volem preveure l'evolució i prevenir possibles
col·lapses del sistema, apropar-nos al seu estudi amb els ulls d'un cien fi c. En aquest sen t, el protocol més fonamental
d'Internet, l'encarregat de redirigir els paquets d'informació, està pa nt una sobrecàrrega deguda al creixement desmesurat
de la xarxa. En aquest ar cle presentem una alterna va basada en les propietats dels espais hiperbòlics que té el potencial
de conver r-se en una alterna va viable al protocol actual.

Text complet: Text complet