Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Simulació numèrica de fronts costaners nocturns a la conca de la Mediterrània

Jordi Mazon, David Pino

Resum


Quan el Sol es pon, l'aire del prelitoral es refreda a un ritme major que l'aire situat sobre el mar i la costa, i es forma a mesura que avança la nit un moviment de l'aire més fred de l'interior cap a la costa a través de rius, torrents, i els vessants
de les muntanyes situades a prop de la costa i orientades cap al mar. Aquest vent de drenatge porta aire relativament fred cap a la costa, que en arribar al litoral forma en determinades zones un front fred superfi cial. Aquest front es forma quant
l'aire fred es troba sobre el mar una massa d'aire més càlida i humida, la qual ascendeix sobre la freda mentre aquella es desplaça mar endins. En determinades ocasions aquest ascens comporta la formació de núvols i fi ns i tot precipitació. La simulació numèrica d'aquest fenomen mitjançant el model de mesoescala WRF a la conca de la Mediterrània ha permès analitzar i quantificar algunes variables d'aquests fronts, així com determinar el paper de diferents variables físiques,
com ara la forma de la costa i la temperatura superficial de l'aigua del mar.

Text complet: Text complet