Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Energia i societat

Jordi Solé i Ollé, Antonio Turiel Martínez, Antonio García-Olivares, Joaquim Brallabrera-Poy, Emili García-Ladona

Resum


En aquest article introduïm el concepte de taxa de retorn energètic (TRE) i les relacions que aquest
concepte, cada cop més utilitzat en els estudis acadèmics sobre recursos energètics, té amb les lleis de la termodinàmica. Un dels problemes
actuals fonamentals de la relació existent entre els recursos energètics i el funcionament socioeconòmic és arribar a entendre i quantificar les múltiples interaccions que hi ha entre la
complexitat socioeconòmica i la quantitat d'energia
necessària per mantenir l'estructura de l'actual sistema financer, econòmic i industrial. Un cop s'ha entès que els recursos energètics no són una mercaderia més del sistema econòmic, sinó que són a la base del funcionament de la societat actual (i de qualsevol altra que històricament puguem considerar) podrem comprendre per què la TRE va més enllà dels indicadors econòmics
clàssics, incorporant-ne l'ús i l'aprofitament de l'energia. Finalment, veurem om la TRE ens serveix
per fer alguns càlculs que ens indicaran les tendències futures del sistema energia-economia-societat.

Text complet: PDF