Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

El Dimoni de Maxwell

Bartomeu Monserrat

Resum


El dimoni de Maxwell és el resultat d'un experiment mental que va proposar el físic escocès James Clerk Maxwell
(1831-1879), que si es complís amenaçaria la validesa de la segona llei de la termodinàmica. Segons aquest
experiment, seria possible la transmissió de calor d'un cos a un altre de més calent sense cap altre canvi. S'hi ex-
posen diverses solucions, que van des de la interacció entre la mesura i el sistema mesurat, fins a la teoria de la informació.
Aquest article, originalment escrit en anglès, va rebre una menció especial en el Second Year Essay Prize (2008-
09) del Departament de Física de l'Imperial College. La traducció al català és del propi autor.

Text complet: PDF