Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

La Música dels llacs

Xavier Casamitjana i Vila, Javier Vidal-Hurtado

Resum


Els llacs i embassaments es comporten com oscil·ladors multi modals forçats pel vent. Els modes propers als de l'agent
forçant són seleccionats d'entre tot l'espectre possible, com a modes d'oscil·lació de la massa d'aigua. En general els
modes predominants són els modes baixos, és a dir els modes amb pocs nodes. Això passa especialment als llacs que es
poden considerar formats per dues capes. No obstant, als embassaments mediterranis l'estratificació és quasi continua
degut sobretot a l'extracció d'aigua i es poden aproximar per sistemes formats per moltes capes. En aquests casos
l'espectre possible d'ones internes és fa molt més gran. Als embassaments de Sau i Béznar el vent té una periodicitat
de 24 hores i força modes alts d'oscil·lació. Concretament, a l'embassament de Sau hi hem detectat modes amb 2 i 3
nodes verticals i 2 nodes horitzontals (V2H2 i V3H2) i a l'embassament de Béznar modes de fins a 5 nodes verticals i un
node horitzontal (V5H1). Hem fet simulacions numèriques per veure l'estructura oscil·latòria en aquests modes de vibració

Text complet: PDF