Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Els 30 articles més consultats al 2008

Consultes
L'Accessió: de la Compilació al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya per la via de la Llei 25/2001, de 31 de desembre, de l'accessió i l'ocupació
Joan Marsal Guillamet
83
La Parella de fet: estudi comparatiu dels aspectes civils de la regulació autonòmica
M. Esperança Ginebra Molins
22
Una Incògnita no resolta: rescissió per lesió i vendes mercantils (comentari a la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 22 de novembre de 2004)
Joan Manuel Abril Campoy
13
III Congrés de Dret Civil Català: «Els patrimonis fiduciaris i el trust»
Reyes Barrada Orellana
12
«La Protecció dels drets de la personalitat del menor d'edat», tesi doctoral d'Alejandra de Lama Aymà, Universitat Autònoma de Barcelona, 2004
Alejandra de Lama Aymà
11
«La Formació del contracte electrònic», tesi doctoral de Sandra Camacho Clavijo, Universitat Autònoma de Barcelona, 2005
Sandra Camacho Clavijo
11
Les presumpcions de donació del deutor concursat al seu cònjuge : a propòsit de l'article 78.1 de la llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal
Lídia Arnau Raventós
10
Antoni Vaquer Aloy i Albert Lamarca i Marquès (ed.), Comentari a la nova regulació de la prescripció i la caducitat en el dret civil de Catalunya, Barcelona, Atelier, 2005, 344 p.
Reyes Barrada Orellana
9
L'Anticresi catalana en la nova Llei concursal: la preferència per al cobrament
Miriam Anderson
8
La inaplicabilitat transitòria de l'article 541 del Codi civil a Catalunya (comentari a la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 29/2003, de 18 de setembre)
M. Rosa Llácer i Matacás
8
Preu just, opció i rescissió per lesió : comentari a la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 19 de maig de 2003
Esteve Bosch Capdevila
6
La projecció de l'autonomia de la voluntat en el conveni arbitral
M. Dolors Gramunt i Fombuena
6
Portar el trust allà on no pot anar (simulacions, ceguesa, Creu Roja i forat negre)
Gerwyn Ll. H. Griffiths
5
Separació de fet i drets viduals abintestat: una relectura : comentari a la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya d'1 d'abril de 2004
Jordi Ribot i Igualada
5
Carmen Jerez Delgado, Tradición y registro, Madrid, Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España, 2004, 340 p.
Antoni Vaquer Aloy
3
Codi del dret civil d'Estònia : procés i experiència en l'aplicació de la nova llei
Irene Kull
2
Sobre harmonització, dret comparat i la relació entre ambdós
Pablo Lerner
2
Les fons del dret civil escocès
Esteve Bosch Capdevila
2
L'autotutela en dret català: examen d'una escriptura
Álvaro Fernández Piera
1

«Els 30 articles més consultats al 2009 Els 30 articles més consultats al 2007 »