Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Els 30 articles més consultats al 2007

Consultes
L'Accessió: de la Compilació al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya per la via de la Llei 25/2001, de 31 de desembre, de l'accessió i l'ocupació
Joan Marsal Guillamet
38
La Parella de fet: estudi comparatiu dels aspectes civils de la regulació autonòmica
M. Esperança Ginebra Molins
31
Separació de fet i drets viduals abintestat: una relectura : comentari a la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya d'1 d'abril de 2004
Jordi Ribot i Igualada
12
III Congrés de Dret Civil Català: «Els patrimonis fiduciaris i el trust»
Reyes Barrada Orellana
12
L'Anticresi catalana en la nova Llei concursal: la preferència per al cobrament
Miriam Anderson
10
Preu just, opció i rescissió per lesió : comentari a la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 19 de maig de 2003
Esteve Bosch Capdevila
10
Una Incògnita no resolta: rescissió per lesió i vendes mercantils (comentari a la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 22 de novembre de 2004)
Joan Manuel Abril Campoy
7
«La Formació del contracte electrònic», tesi doctoral de Sandra Camacho Clavijo, Universitat Autònoma de Barcelona, 2005
Sandra Camacho Clavijo
6
L'autotutela en dret català: examen d'una escriptura
Álvaro Fernández Piera
6
Les presumpcions de donació del deutor concursat al seu cònjuge : a propòsit de l'article 78.1 de la llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal
Lídia Arnau Raventós
6
Antoni Vaquer Aloy i Albert Lamarca i Marquès (ed.), Comentari a la nova regulació de la prescripció i la caducitat en el dret civil de Catalunya, Barcelona, Atelier, 2005, 344 p.
Reyes Barrada Orellana
6
Portar el trust allà on no pot anar (simulacions, ceguesa, Creu Roja i forat negre)
Gerwyn Ll. H. Griffiths
3
Les fons del dret civil escocès
Esteve Bosch Capdevila
2
Carmen Jerez Delgado, Tradición y registro, Madrid, Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España, 2004, 340 p.
Antoni Vaquer Aloy
2
«La Protecció dels drets de la personalitat del menor d'edat», tesi doctoral d'Alejandra de Lama Aymà, Universitat Autònoma de Barcelona, 2004
Alejandra de Lama Aymà
1
Codi del dret civil d'Estònia : procés i experiència en l'aplicació de la nova llei
Irene Kull
1
La projecció de l'autonomia de la voluntat en el conveni arbitral
M. Dolors Gramunt i Fombuena
1

«Els 30 articles més consultats al 2008 Els 30 articles més consultats al 2006 »