Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Detalls de l’autor/a

Arnau Raventós, Lídia

 • 2009: 9 : 2008 - Estudis
  Revista Catalana de Dret Privat
  La Noció de consumidor i la incorporació de les normes en matèria de contractació amb consumidors al llibre sisè del Codi civil de Catalunya
  Resum  PDF
 • 2005: 5 - Estudis
  Revista Catalana de Dret Privat
  Les presumpcions de donació del deutor concursat al seu cònjuge : a propòsit de l'article 78.1 de la llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal
  Resum  PDF
 • 2004: 4 - Estudis
  Revista Catalana de Dret Privat
  Les adquisicions amb pacte de supervivència en la llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal
  Resum  PDF
 • 2004: 4 - Miscel·lànies
  Revista Catalana de Dret Privat
  Tercera Jornada Internacional sobre el Dret Civil Català i la Codificació i les Propostes Europees
  Resum  PDF
 • 2007: 7 - Estudis
  Revista Catalana de Dret Privat
  L'Avant-projet de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription
  Resum  PDF
 • 12 : 2011-2012 - Jurisprudència i resolucions
  Revista Catalana de Dret Privat
  Renúncia i pacte de supervivència: un comentari a la resolució de la direcció general de dret i d'entitats jurídiques de 3 d'octubre de 2011
  Resum  Text complet
 • 13 : 2013 - Estudis
  Revista Catalana de Dret Privat
  Llegats excessius: apunts a l'article 427-39 del codi civil de Catalunya
  Resum  Text complet
 • 14 : 2014 - Recensió
  Revista Catalana de Dret Privat
  Susana Navas Navarro, Concurso de acreedores y pacto de supervivencia, València, Tirant lo Blanch, 2013, 172 p.
  Resum  Text complet
 • 15-1 : juny 2015 - Jurisprudència i resolucions
  Revista Catalana de Dret Privat
  Repudiació d'un llegat d'usdefruit i la regal de l'absorció de l'article 427-16.1 del codi civil de Catalunya. Un comentari de la resolució de la direcció general de dret i d'entitats jurídiques de 10 de juny de 2013
  Resum  Text complet
 • 15-1 : juny 2015 - Estudis
  Revista Catalana de Dret Privat
  Pactes sobre la prestació compensatòria: quan "el nom no fa la cosa"
  Resum  Text complet
 • Vol. , Núm. (2016): 16 : 2016 - Jurisprudència i resolucions
  Revista Catalana de Dret Privat
  Donació inoficiosa sense pèrdua de la titularitat: la facultat del donatari de conservar el bé. Comentari de la resolució de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques de 14 de juliol de 2015
  Resum  Text complet