Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Detalls de l’autor/a

Arnau Raventós, Lídia

 • 2009: 9 : 2008 - Estudis
  Revista Catalana de Dret Privat
  La Noció de consumidor i la incorporació de les normes en matèria de contractació amb consumidors al llibre sisè del Codi civil de Catalunya
  Resum  PDF
 • 2005: 5 - Estudis
  Revista Catalana de Dret Privat
  Les presumpcions de donació del deutor concursat al seu cònjuge : a propòsit de l'article 78.1 de la llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal
  Resum  PDF
 • 2004: 4 - Estudis
  Revista Catalana de Dret Privat
  Les adquisicions amb pacte de supervivència en la llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal
  Resum  PDF
 • 2004: 4 - Miscel·lànies
  Revista Catalana de Dret Privat
  Tercera Jornada Internacional sobre el Dret Civil Català i la Codificació i les Propostes Europees
  Resum  PDF
 • 2007: 7 - Estudis
  Revista Catalana de Dret Privat
  L'Avant-projet de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription
  Resum  PDF
 • 12 : 2011-2012 - Jurisprudència i resolucions
  Revista Catalana de Dret Privat
  Renúncia i pacte de supervivència: un comentari a la resolució de la direcció general de dret i d'entitats jurídiques de 3 d'octubre de 2011
  Resum  Text complet
 • 13 : 2013 - Estudis
  Revista Catalana de Dret Privat
  Llegats excessius: apunts a l'article 427-39 del codi civil de Catalunya
  Resum  Text complet
 • 14 : 2014 - Recensió
  Revista Catalana de Dret Privat
  Susana Navas Navarro, Concurso de acreedores y pacto de supervivencia, València, Tirant lo Blanch, 2013, 172 p.
  Resum  Text complet
 • 15-1 : juny 2015 - Jurisprudència i resolucions
  Revista Catalana de Dret Privat
  Repudiació d'un llegat d'usdefruit i la regal de l'absorció de l'article 427-16.1 del codi civil de Catalunya. Un comentari de la resolució de la direcció general de dret i d'entitats jurídiques de 10 de juny de 2013
  Resum  Text complet
 • 15-1 : juny 2015 - Estudis
  Revista Catalana de Dret Privat
  Pactes sobre la prestació compensatòria: quan "el nom no fa la cosa"
  Resum  Text complet
 • 16 : 2016 - Jurisprudència i resolucions
  Revista Catalana de Dret Privat
  Donació inoficiosa sense pèrdua de la titularitat: la facultat del donatari de conservar el bé. Comentari de la resolució de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques de 14 de juliol de 2015
  Resum  Text complet
 • 17 : 2017 - Jurisprudència i resolucions
  Revista Catalana de Dret Privat
  Pactes assolits després de la ruptura però abans del cessament efectiu de la convivència. La facultat del penediment. Comentari de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 23 de febrer de 2016 (RJ\2016\3640)
  Resum  Text complet