Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

El poliamor a debate

Alejandro Martínez Torío

Resum


Aquest treball pretén aprofundir en una nova forma de vida familiar, el poliamor, així com en el seu encaix en els diferents ordenaments jurídics de la Unió Europea. Amb aquest fi, s'ofereix una definició en positiu i una altra en negatiu, prenent com a context l'evolució del model de família tradicional als actuals models de vida familiar que coexisteixen en les societats occidentals.
D'altra banda, amb l'objectiu d'aclarir la inclusió o no del poliamor dins del concepte de família que regulen tant el Conveni Europeu de Drets Humans com la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea i sobre el qual la jurisprudència ha tingut oportunitat de pronunciar-se en nombroses ocasions, es procedeix a fer una anàlisi d'aquesta i es reflexiona sobre l'enquadrament del poliamor en aquest concepte. També es fa referència al cas concret d'Espanya a través de l'estudi de la Constitució de 1978 i de la jurisprudència que el Tribunal Constitucional ha elaborat al voltant d'aquesta en relació amb el concepte constitucional de família.
Finalment, com a conclusió es deixen plantejades una sèrie de qüestions jurídiques que presenta el poliamor com a nova forma de vida familiar.

Text complet: Text complet