Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Gènere i dret de família: una lectura de la filiació a partir del llibre segon del Codi civil de Catalunya

Esther Farnós Amorós

Resum


El propòsit d'aquest article és valorar si el legislador català ha estat capaç de canalitzar les asimetries de gènere en el context de la reproducció. En concret, el text se centra en les accions de filiació, l'excepció de les relacions sexuals de la mare amb altres homes (o exceptio plurium concubentium) i la filiació derivada del recurs a les tècniques de reproducció assistida. Es conclou que s'ha fet un esforç per tal d'adaptar la nova regulació a les qüestions de gènere que plantegen les cada cop més diverses realitats familiars.

Text complet: Text complet