Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

El Concepte de testament merament revocatori

Sandra Camacho Clavijo

Resum


El llibre quart del Codi civil de Catalunya admet expressament per primera vegada en
l'article 422-9 la validesa del testament que tingui com a contingut únic la revocació d'un testament
anterior sense necessitat de la institució d'hereu. És l'anomenat testament merament revocatori,
la novetat del qual i la dificultat del seu encaix en el nostre dret de successions exigeixen
un estudi rigorós del seu concepte i la seva naturalesa, amb especial atenció als problemes
pràctics que planteja. L'objecte d'aquest treball és aproximar-nos a l'estudi i la construcció jurídica
del concepte de testament merament revocatori en el dret successori català, i amb aquesta
pretensió realitzarem una breu anàlisi de les seves fonts històriques, la seva interpretació
doctrinal i la seva tipificació en el Codi civil de Catalunya.

Text complet: Text complet