Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

La Llei 4/2012, del recurs de cassació en matèria de dret civil a Catalunya

Lluís Caballol i Angelats

Resum


Aquest article fa un examen de la configuració i la significació del recurs de cassació en els sistemes jurídics de l'òrbita del dret civil català.
Repassa els antecedents relacionats amb l'accés del dret català als nivells més alts del sistema judicial de cada període històric i centra l'atenció, especialment, en l'aparició i la posterior consolidació de la reivindicació catalana de l'existència d'un tribunal que esgotés tots els nivells de la jurisdicció ordinària a Catalunya.
També analitza el tractament que ha rebut la cassació del dret civil català en el marc de la Constitució espanyola del 1978. Argumenta que hi ha una necessitat, en el sentit constitucional del terme, que fa que Catalunya pugui tenir una regulació pròpia de l'accés al recurs de cassació.
La major part del text es dedica a fer una anàlisi exegètica de la Llei 4/2012, del recurs de cassació en matèria de dret civil a Catalunya, la qual aporta algunes dades i algunes reflexions sobre les raons i les circumstàncies que van acompanyar la tramitació parlamentària i la posterior aprovació d'aquesta Llei.

Text complet: Text complet