Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Gènere i dret de família: una lectura de la compensació econòmica per raó de treball a partir del llibre segon del codi civil de Catalunya

Ariadna Aguilera Rull

Resum


En aquest article s'analitzen els pressupòsits, establerts en el llibre segon del Codi civil de Catalunya, per a l'atribució de la compensació econòmica per raó de treball, així com el mètode de càlcul d'aquesta prestació. Com a conclusió, es defensa que les tasques de cura només són valorades en la seva justa mesura si es garanteix a ambdós cònjuges una participació adequada en els guanys generats durant el matrimoni.

Text complet: Text complet