Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Gènere i dret de família: una lectura de la regulació del règim econòmic del matrimoni a partir del lliber segon del codi civil de Catalunya

Carlos Gómez Ligüerre

Resum


En aquest article s'analitzen des de la perspectiva de gènere les regles sobre les relacions econòmiques entre cònjuges (art. 231-10 a 232-38 del Codi civil de Catalunya), amb una atenció especial el règim de separació de béns, per tal d'examinar si amb les disposicions legals vigents s'assoleix la igualtat efectiva.

Text complet: Text complet