Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Tractament processal en el codi civil de Catalunya de la divisió de la cosa comuna en els judicis matrimonials

Cristina Riba Trepat

Resum


El present treball planteja i desenvolupa el tractament processal de la divisió de la cosa comuna en el Codi civil de Catalunya des de dues perspectives diferenciades. En la primera part, per començar analitzarem els antecedents normatius del règim jurídic vigent avui dia, que trobem en l'article 43 del Codi de família aprovat l'any 1998. Tot seguit estudiarem el text actual i el contingut de l'article 232-12 del Codi civil de Catalunya, que permet acumular la divisió de la cosa comuna com a pretensió diferenciada en els judicis matrimonials, i finalment examinarem el procediment per a la liquidació del règim econòmic matrimonial, que, en el context del judici matrimonial, és l'establert per a la divisió judicial de la cosa comuna. La segona part del treball la dediquem íntegrament al comentari de la Sentència del Tribunal Constitucional (STC) 21/2012, de 16 de febrer, que declara la inconstitucio-
nalitat de l'article 43 del Codi de família, avui derogat.

Text complet: Text complet