Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

La Divisió de la cosa comuna. El nou règim legal establert en el codi civil de Catalunya i la seva aplicació judicial

Joan-Maria Raduà Hostench

Resum


En aquest text analitzem la facultat de demanar la divisió de la cosa comuna, els supòsits d'indivisió, els procediments per a dur a terme la divisió, els criteris legals per a practicar-la i els efectes de la divisió entre els antics cotitulars, així com els efectes enfront de tercers. Finalment, analitzem la pràctica judicial.

Text complet: Text complet