Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Llegats excessius: apunts a l'article 427-39 del codi civil de Catalunya

Lídia Arnau Raventós

Resum


L'article 427-39 del Codi civil de Catalunya (CCCat) permet a la persona gravada reduir o suprimir els llegats que li han estat imposats si el seu valor excedeix el que ella mateixa obté per causa de mort. El treball delimita el supòsit de fet al qual és aplicable la norma, que, s'entén, es redueix als llegats d'eficàcia obligacional. Més enllà, s'intenta perfilar el règim jurídic de l'acció que, com a poder de configuració jurídica, s'adreça a reduir la prestació deguda, sense estar sotmès a un termini de caducitat concret. Es planteja l'aplicabilitat al cas d'allò que preveu l'article 427.45.2 CCCat, relatiu a l'opció del legatari d'evitar aquell efecte abonant al gravat l'import de la reducció.

Text complet: Text complet