Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Revista CIDOB d'afers internacionals

ISSN electrònic: 2013-035X

ISSN paper: 1133-6595

Iniciada el 1982, Revista CIDOB d'afers internacionals és una publicació cultural/acadèmica quadrimestral de relacions internacionals i desenvolupament. Pionera en l'àmbit hispanoparlant, fa més de 30 anys que ofereix al lector una anàlisi en profunditat dels temes internacionals des de diferents punts de vista i perspectives, combinant informació i anàlisi. La publicació està dirigida a la comunitat acadèmica i al públic interessat en aquest àmbit: actors polítics, econòmics i socials, del món associatiu i de les ONGD, empresarial, etc. S'edita en format imprès i digital. Els articles publicats passen per un procés d'avaluació externa per parells d'anonimat doble i estan indexats i resumits en les principals bases de dades acadèmiques en ciències socials.

2016: Núm. 114: Reconfiguración del Sur Global: África, América Latina y el «siglo de Asia»


Portada