Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

2007: Núm.: 1 [2006-2007]

Núm.: 1 [2006-2007]

Articles

Vaticinis borgians o vicentins per a major glòria de... PDF
Joan Requesens i Piquer 1-50
El sepulcre de Calixt III Borja: hipòtesi atributiva. Una contribució al Vè centenari de la mort d'Andrea Bregno PDF
Marià Carbonell i Buades 51-62
Le battaglie date a Faienza dal duca Valentino PDF
Júlia Benavent, María José Bertomeu Masiá, Alessio Bonafé 63-102
La famiglia Escrivà parente dei Borgia: Àngel Escrivà, figlio del maestro razionale del regno di Valencia, compagno di studi di Cesare e Giovanni Borgia PDF
Ivan Parisi 103-119
Quatre Àngeles Borja coetànies, entreparentes i conspícues PDF
Eulàlia Duran 121-137

Documents i materials

Il regesto dei protocolli del notaio Camillo Beneimbene: I volumi nn. 175 e 176 del fondo del Collegio dei Notai Capitolini dell'Archivio di Stato di Roma PDF
Ivan Parisi 139-276

Recensions

Miguel Navarro Sorní, Alfonso de Borja, papa Calixto III en la perspectiva de sus relaciones con Alfonso el Magnánimo, València, 2006 PDF
María José Badenas 277-281
Ximo Company, Paolo da San Leocadio i els inicis de la pintura del Renaixement a Espanya, Gandia, 2006 PDF
Carmen Aguilar 283
José María Cruselles Gómez; David Igual Luis, El duc Joan de Borja a Gandia. Els comptes de la banca Spannochi (1488-1496), Gandia, 2003 PDF
Ramon J. Pujades i Bataller 285-287
Josep Sanchis Sivera, Alguns documents i cartes privades que pertanyeren al segon duc de Gandia en Joan de Borja. Notes per a la història d'Alexandre VI, Gandia, 2001 PDF
Eulàlia de Ahumada Batlle 289-291
William Harrison Woodward, Cèsar Borja, València, 2005 PDF
Joan Iborra 293-296
Cesare Borgia di Francia gonfaloniere di santa romana Chiesa 1498-1503. Conquiste effimere e progettualità statale. Atti del convegno di studi Urbino 4-5-6 dicembre 2003, Ostra Vetere, 2005 PDF
Maria Toldrà 297-300
Gabriela Zarri, La "religione" di Lucrezia Borgia. Le lettere inedite del confessore, Roma, 2006 PDF
Maria Toldrà 301-305
Enrique García Hernán, Francisco de Borja, Grande de España, València, 1999 PDF
Miguel Navarro Sorní 307-308
Enrique García Hernán, La acción diplomática de Francisco de Borja al servicio del Pontificado, 1571-1572, València, 2000 PDF
Miguel Navarro Sorní 309-311
Luis Arciniega García, La Memòria del ducat de Gandia i els seus títols annexos. Redactada per Basilio Sebastián Castellanos per al duc d'Osuna (1851-1852), Gandia, 2001 PDF
Joan Iborra 313-315
La fortuna dei Borgia. Atti del convegno (Bologna, 29-31 ottobre 2000), Roma, 2005 PDF
Maria Toldrà 317-319
De València a Roma a través dels Borja. Congrés conmemoratiu [sic] del 500 Aniversari de l'any jubilar d'Alexandre VI (València, 23-26 de febrer de 2000), València; Roma, 2006 PDF
Maria Toldrà 321-323

Resums

Resums / Abstracts PDF
325-329