Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Habilitats competencials en i des d'un context paraescolar

M. Carmen Jové Deltell, María Belén Franquet i Montufo, Ricardo Juárez Lozano, Pere Blanco i Felip, Joaquín Reverter Masià

Resum


Nous reptes transfereixen noves responsabilitats a les institucions i als drets i compromisos
que s’han de resoldre amb propostes per garantir la millora de la qualitat de l’ensenyament
en un àmbit no formal. El temps d’oci esta provocant una particular forma de vida. Els comportaments
tendeixen desmesuradament a satisfer les necessitats més narcisistes del jovent
per la qual cosa és urgent de promoure activitats que aconsegueixin despertar una actitud més
altruista en les persones. La iniciativa dels educadors amb capacitat d’adaptació als canvis ha
de reflexionar sobre les activitats que s’han d’oferir a les noves generacions per afrontar el
temps lliure de la segona dècada del segle XXI amb qualitat . Amb l’objectiu final de formar
a persones en valors durant el seu desenvolupament personal, donant sentit al seu temps d’oci
en grup, amb respecte vers els altres i amb sentit democràtic dins del marc educatiu no formal,
procurant que no interfereixi però si complementi el currículum ordinari establert per les diferents
administracions educatives. Parlarem d’activitats paraescolars.
La base educativa de les activitats paraescolars troba la seva essència en la interacció educador-
educand. Esdevenen activitats escolars que poden realitzar-se o no dins de l’horari escolar,
distint a l’horari curricular, però formant part de l’essència de l’escola. Aquest tipus
d’activitats han de seguir conservant la seva consideració de necessàries i imprescindibles si
el que realment volem és educar en profunditat, honestedat i integritat.

Text complet: PDF