Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Per un nou catàleg de béns protegibles a Elx

José F. Càmara Sempere

Resum


Anàlisi de l'estat administratiu en que es troba el Catàleg d'Edificis Protegibles de la ciutat d'Elx després de la saua aprovació i davant la revisií actual del Pla General d'Ordenació Urbana del terme municipal que ha d'incloure un Pla Especial d'Edificis Protegits , Així, aquest document ha de ser un text prou actualitzat que reflestisca la realitat de la ciutat, convertint la protecció del parimoni il·licità en una eina de futur pels que fan arquitectura a la ciutat. El nou pla de protecció ha d'establir una ferma comunicació entre el ciutadà i la història de l'arquitectura i la construcció a seua ciutat, s'ha de garantir la conservació d'exemples del major nombre de tipologies arquitectòniques possibles, singulars en molts casos a Elx o al sud del País Valencià, tot arribant a bastir fins a les obres contemporànies

Text complet: PDF