Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Polítiques editorials

Condicions de l'accés obert

Els autors conserven els drets d’autoria.

Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència de Reconeixement 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament i fer-ne obres derivades sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria, nom de la revista, institució editora) de la manera especificada pels autors o per la revista. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.ca.

S’encoratja els autors a publicar la seva obra en línia (en repositoris institucionals o a la seva pàgina web, per exemple) abans i durant el procés de tramesa, amb l’objectiu d’aconseguir intercanvis productius i fer que l’obra obtingui més citacions (vegeu The Effect of Open Access, en anglès).

 

Objectius i temàtica

Recerca Musicològica és una revista acadèmica d’investigació que publica anualment estudis I articles de recerca relacionat amb la música catalana I hispànica, així com la seva articulació amb la musicologia internacional.

Recerca Musicològica considerarà la publicació d’articles de recerca I d’altres col·laboracions (abstracts, recensions, notes, etc.) originals i inèdits, que abordin aspectes relacionats amb la temàtica de la revista.

La llengua normativa de Recerca Musicològica és el català, però seran acceptats articles en castellà, alemany, francès, anglès, italià o portuguès.

 

Política de seccions

Articles

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Articles de monogràfic

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Notes i documents

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Recensions

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Notes editorials

Activat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes