Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Aprenent a resoldre casos reals mitjançant la utilització d'eines informàtiques d'aprenentatge i col·laboració. Estudi experimental en un context de formació universitari

José Ángel de Arriba de la Fuente

Resum


La tecnologia pot actuar com a factor dinamitzador dels processos d'aprenentatge i la comunicació, generant un context en el qual individus amb diferent formació i interessos poden treballar junts i abordar problemes reals de gran complexitat, que amb freqüència es troben mal estructurats i se situen en dominis difusos del coneixement. Les expectatives de millora de la competència dels usuaris de tecnologies de la comunicació i la informació (TIC) estaran molt relacionades amb la manera d'utilitzar el conjunt d'eines informàtiques dins del procés de construcció compartida del coneixement. En aquest article es proposa un model que pretén demostrar que l'ús de la informàtica com a eina de la ment és capaç d'optimitzar el potencial individual i col·lectiu per a assolir el coneixement expert; això és, les TIC poden afectar amb diferent nivell d'intensitat la nostra competència en els processos d'aprendre a aprendre, aprendre a generar coneixement, aprendre en col·laboració, si es donen unes condicions que assenyalen els principis de la teoria de la flexibilitat cognitiva, l'aprenentatge transformatiu i l'aprenentatge en col·laboració. Es recullen els resultats d'una investigació feta amb seixanta tres universitaris i professionals de logopèdia, psicologia i pedagogia que, utilitzant eines informàtiques, han de resoldre onze casos reals de nens i adults no vocals que busquen introduir millores en els seus sistemes de comunicació augmentativa. Es comparen dos contextos d'aprenentatge en la consecució del coneixement expert elaborats amb un format de WebQuest que utilitza recursos d'Internet, un de rígid basat en eines tradicionals que empren protocols, i un altre de flexible que fa servir mindtools o eines de la ment. Es comproven diferències en l'aprofitament dels programes entre alumnes novells i avançats a favor d'aquests últims quan utilitzen bases de dades i mapes conceptuals que tenen com a suport la teoria de la flexibilitat cognitiva. Es discuteix la necessitat de facilitar eines informàtiques de comunicació que permetin a alumnes i a professionals experts crear espais de treball compartit per a abordar casos reals d'especial complexitat.

Text complet: PDF (Castellano)