Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Revista de Llengua i Dret

ISSN electrònic: 2013-1453

ISSN paper: 0212-5056

La Revista de Llengua i Dret, de periodicitat semestral, publica estudis acadèmics sobre el llenguatge administratiu i jurídic, el dret lingüístic i la política i la planificació lingüístiques. L'Escola d'Administració Pública de Catalunya n'és l'entitat editora.

Els continguts de la revista a RACO són una còpia dels originals publicats al  web de la RLD. Per fer trameses d'articles heu d'iniciar-hi sessió / registrar-vos-hi.

La versió impresa es va publicar fins al número 57.Núm. 68, desembre de 2017

Secció monogràfica. De la traducció a la jurilingüística

Presentació. Al voltant de la jurilingüística: principis i aplicacions de la recerca sobre llengua i dret (p. 1-4)
Juan Jiménez-Salcedo, Javier Moreno-Rivero
PDF | PDF (English) | EPUB | EPUB (English)
 
El desenvolupament d'un enfocament integrador per a l'accés a coneixements sobre dret comparat aplicables a la traducció (p. 5-18)
Jan Engberg
PDF (English) | EPUB (English)
 
Llenguatge jurídic europeu i els reglaments de dret internacional privat: problemes pràctics juridicolingüístics (p. 19-32)
Maria Font i Mas
PDF | PDF (English) | EPUB | EPUB (English)
 
Anotació textual d'un corpus multilingüe d'interpretació judicial a partir d'enregistraments de processos penals reals (p. 33-56)
Mariana Orozco Jutorán
PDF (Castellano) | EPUB (Castellano)
 
Les conseqüències perjudicials dels termes utilitzats per i per a la professió de traducció jurídica (p. 57-75)
Juliette Scott
PDF (English) | EPUB (English)
 
La recerca en traducció jurídica: un marc que combina diverses perspectives i metodologies per a la traducció jurídica (p. 76-88)
Lucja Biel
PDF (English) | EPUB (English)
 
El glossari de termes jurídics anglès-tàmil d'Ontario: un projecte socioterminològic apoderador (p. 89-99)
Marco Fiola
PDF (English) | EPUB (English)
 
La rellevància de les seqüències d'interpretació en entrevistes policials amb interpretació en stand-by (p. 100-116)
Eloísa Monteoliva García
PDF (Castellano) | EPUB (Castellano)
 
L’ús distintiu de la majúscula en llengua catalana: anàlisi d’un corpus de fonts convencionals aplicable a la redacció juridicoadministrativa (p. 117-142)
Juan Jiménez-Salcedo
PDF | EPUB
 
Accés a serveis lingüístics per als sol·licitants d'asil en els centres de detenció de les zones frontereres de Texas (p. 143-156)
Melissa Wallace, Carlos Hernández
PDF (English) | EPUB (English)
 

Estudis sobre política lingüística i sociolingüística

Les lleis de Carles III a Mallorca: ideologia i llengua en l’acció funcionarial (p. 157-174)
Rosa Calafat Vila
PDF | EPUB
 

Notes i informació

L’assessorament lingüístic en la redacció de les lleis: garantia de qualitat textual (p. 175-185)
Margarida Sanjaume Navarro
PDF | EPUB
 

Legislació, jurisprudència i documentació

Crònica legislativa de Catalunya. Primer semestre de 2017 (p. 186-194)
Anna Pla Boix
PDF | EPUB
 
Crònica legislativa del País Valencià. Primer semestre de 2017 (p. 195-204)
Mercè Teodoro i Peris
PDF | EPUB
 
Crònica legislativa de les Illes Balears. Primer semestre de 2017 (p. 205-214)
Antoni Nadal i Soler
PDF | EPUB
 
Crònica legislativa de l’Aragó. Primer semestre de 2017 (p. 215-220)
Fernando García Fernández
PDF (Castellano) | EPUB (Castellano)
 
Crònica legislativa del País Basc. Primer semestre de 2017 (p. 221-236)
Iñigo Urrutia Libarona
PDF (Castellano) | EPUB (Castellano)
 
Crònica legislativa de Navarra. Primer semestre de 2017 (p. 237-242)
María del Carmen Bolaño Piñeiro
PDF (Castellano) | EPUB (Castellano)
 
Crònica legislativa de l'Estat espanyol. Primer semestre de 2017 (p. 243-247)
Anna Pla Boix
PDF | EPUB
 
Crònica legislativa de la Unió Europea. Primer semestre de 2017 (p. 248-249)
Narcís Mir i Sala
PDF | EPUB
 
Jurisprudència del Tribunal Constitucional. Primer semestre de 2017 (p. 250-254)
Agustí Pou Pujolràs, Eva Pons Parera
PDF | EPUB
 
Jurisprudència del Tribunal Suprem. Primer semestre de 2017 (p. 255-266)
Agustí Pou Pujolràs, Eva Pons Parera
PDF | EPUB
 
Crònica parlamentària de Catalunya. Primer semestre de 2017 (p. 267-281)
Roser Serra i Albert
PDF | EPUB
 

Recensions i notícies bibliogràfiques

Fernández Carron, C. «El derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales» (p. 282-284)
Ana Rodríguez Álvarez
PDF (Castellano) | EPUB (Castellano)
 
Bibliografia recent d'interès (p. 285-316)
Elena Heidepriem Olazábal
PDF | EPUB