Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Revista de Llengua i Dret

ISSN electrònic: 2013-1453

ISSN paper: 0212-5056

La Revista de Llengua i Dret, de periodicitat semestral, publica estudis acadèmics sobre el llenguatge administratiu i jurídic, el dret lingüístic i la política i la planificació lingüístiques. L'Escola d'Administració Pública de Catalunya n'és l'entitat editora.

Els continguts de la revista a RACO són una còpia dels originals publicats al  web de la RLD. Per fer trameses d'articles heu d'iniciar-hi sessió / registrar-vos-hi.

La versió impresa es va publicar fins al número 57.Núm. 66, desembre de 2016

Estudis sobre política lingüística i sociolingüística

El neoliberalisme lingüístic a la Unió Europea. L'enfocament de la política lingüística i les accions polítiques de la UE en matèria de multilingüisme (p. 1-14)
Vicent Climent-Ferrando
PDF (English) | EPUB (English)
 
Del japonès al castellà, del castellà al català, però sense l'anglès? Un estudi de casos de l'ús i els coneixements de la llengua de residents japonesos a Catalunya (p. 15-37)
Makiko Fukuda
PDF (English) | EPUB (English)
 
Les actituds lingüístiques i la tria lingüística en les comunicacions formals de nous moviments socials a Catalunya (p. 38-61)
Mireia Bou
PDF (English) | EPUB (English)
 
Varietats geogràfiques i polítiques editorials en la traducció al català. Una mirada sobre l’espai comunicacional català (p. 62-84)
Àlvaro Calero Pons
PDF | EPUB
 

Estudis sobre dret lingüístic

Una nova empenta per a l’ús social de la llengua catalana a les Illes Balears. L’avanç inestable, i no sempre lineal, de la normalització lingüística (p. 85-104)
Maria Ballester Cardell
PDF | EPUB
 
La diversitat lingüística dialoga amb l'autonomia: exploració de les relacions entre l'autonomia i l'educació en llengües minoritàries (p. 105-123)
José María Arraiza
PDF (English) | EPUB (English)
 
La traducció jurada a Espanya i França: aspectes "privats" i estudi comparat (p. 124-135)
María Barceló Martínez, Iván Delgado Pugés
PDF (Français) | EPUB (Français)
 

Estudis sobre llenguatge administratiu i jurídic

Avaluació del nivell de llegibilitat dels contractes EPC redactats en espanyol i anglès per a les obres industrials (p. 136-152)
Jesús Losada Maseda, Almudena Filgueira Vizoso
PDF (Castellano) | EPUB (Castellano)
 
El català en els llibres de l’administració eclesiàstica del segle XVIII al País Valencià (p. 153-171)
Joaquim Martí Mestre
PDF | EPUB
 
La traducció dels òrgans jurisdiccionals francesos com a institucions culturals (p. 172-188)
Guadalupe Soriano Barabino
PDF (Castellano) | EPUB (Castellano)
 
La clàusula «rebus sic stantibus» en la jurisprudència actual (p. 189-207)
Maria do Carmo Henríquez, Fernando Alañón Olmedo, David Ordóñez Solís, Josefa Otero Seivane, Pedro F. Rabanal Carbajo
PDF (Castellano) | EPUB (Castellano)
 
Problemes d'ús del llenguatge oral en seu judicial. Algunes propostes de millora (p. 208-225)
Antonio Hidalgo Navarro, Cristina Villalba Ibáñez
PDF (Castellano) | EPUB (Castellano)
 

Estudis sobre pragmàtica del dret

L'ús d'un llenguatge amenaçador fora del campus als EUA. Fins a quin punt poden les escoles públiques restringir la parla dels seus estudiants en l'era de Facebook? (p. 226-238)
Manuel Triano López
PDF (English) | EPUB (English)
 

Notes i informació

La docència jurilingüística a les universitats dels Països Catalans (p. 239-260)
Josep Mestres i Serra
PDF | EPUB
 

Legislació, jurisprudència i documentació

Crònica legislativa de Catalunya. Primer semestre de 2016 (p. 261-264)
Anna Pla Boix
PDF | EPUB
 
Crònica legislativa del País Valencià. Primer semestre de 2016 (p. 265-271)
Mercè Teodoro i Peris
PDF | EPUB
 
Crònica legislativa de les Illes Balears. Primer semestre de 2016 (p. 272-282)
Antoni Nadal i Soler
PDF | EPUB
 
Cònica legislativa de l'Aragó. Primer semestre de 2016 (p. 283-287)
Fernando García Fernández
PDF (Castellano) | EPUB (Castellano)
 
Crònica legislativa del País Basc. Primer semestre de 2016 (p. 288-306)
Iñigo Urrutia Libarona
PDF (Castellano) | EPUB (Castellano)
 
Crònica legislativa de Navarra. Primer semestre de 2016 (p. 307-313)
María del Carmen Bolaño Piñeiro
PDF (Castellano) | EPUB (Castellano)
 
Crònica legislativa d'Astúries. Primer semestre de 2016 (p. 314-316)
Nicolás Bartolomé Pérez
PDF (Asturianu) | EPUB (Asturianu)
 
Crònica legislativa de l'Estat espanyol. Primer semestre de 2016 (p. 317-321)
Anna Pla Boix
PDF | EPUB
 
Crònica de legislació de la Unió Europea. Primer semestre de 2016 (p. 322-323)
Narcís Mir i Sala
PDF | EPUB
 
Jurisprudència del Tribunal Constitucional. Primer semestre de 2016 (p. 324-332)
Agustí Pou Pujolràs, Eva Pons Parera
PDF | EPUB
 
Jurisprudència del Tribunal Suprem. Primer semestre de 2016 (p. 333-353)
Agustí Pou Pujolràs, Eva Pons Parera
PDF | EPUB
 
Crònica parlamentària de Catalunya (p. 354-362)
Roser Albert
PDF | EPUB
 

Recensions i notícies bibliogràfiques

Real Academia Española y Consejo General del Poder Judicial. «Diccionario del español jurídico» (p. 363-367)
Josep Mestres i Serra, Laia Campamà Mormeneo
PDF | EPUB
 
Ricardo-María Jiménez Yáñez «Escribir bien es de justicia» (p. 368-369)
Pablo Franquet Elía
PDF (Castellano) | EPUB (Castellano)
 
Do Couto, Hildo H.; Nakayama Nonoki do Couto, Elza K.; de Araújo, Gilberto P.; Borges de Albuquerque, Davi (org.). (2016). «O paradigma ecológico para as ciências da linguagem: ensaios ecolinguísticos clássicos e contemporâneos» (p. 370-373)
Pere Comellas Casanova
PDF | EPUB