Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Variables predictores del rendiment acadèmic en l’EEES: estils de pensament, metes acadèmiques, nota mitjana d'entrada a la titulació i hores d'estudi

Ana Belén Bernardo, José Carlos Núñez, Celestino Rodríguez, Inmaculada Bernardo, Estrella Fernández, Rebeca Cerezo, Aroa González
DOI: 197125

Resum


L'interès d'aquest estudi s'ha centrat en conèixer el grau d'adequació dels estudiants de primer curs universitari a les necessitats d'aprenentatge que planteja el nou marc de l'Espai Europeu d'Educació Superior, en relació als estils de pensament, les metes acadèmiques, la nota d'entrada a la titulació i les hores d'estudi. Per a això, s'ha treballat amb una mostra de 559 alumnes universitaris de primer curs de 11 titulacions pertanyents a la Universitat d’Oviedo, amb un total de 190 homes (34%) i 369 dones (66%). En aquesta recerca s’han utilitzat el Thinking Styles Questionnaire for Students (TSQS), el Cuestionario para la Evaluación de Metas Académicas-II (CEMA-II) i un qüestionari de dades personals i acadèmics. Els resultats dels anàlisis suggereixen que els alumnes universitaris de primer any estan orientats cap a metes d'aprenentatge. A més, prefereixen estils de pensament relacionats amb la resolució de les tasques de forma autònoma i creativa, independentment de la titulació en què estiguin matriculats.

Paraules clau


EEES, Estilos de pensamiento, Metas académicas, Horas de estudio, Nota de entrada a la titulación.

Text complet: PDF