Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

L’adaptació del sistema universitari espanyol a les noves demandes socials: des dels objectius a les reformes

Amelia Diaz Alvarez, Ernest Pons Fanals
DOI: 10.1344/105.000001660

Resum


Malgrat existeix un alt consens sobre quins han de ser els objectius de les reformes que han de conduir al nostre país a l'adaptació a l'Espai Europeu d'Educació Superior, no és menys cert que el consens ha estat i és menor en relació a les mesures a prendre. I, més enllà del procés d'implantació de les noves titulacions, que finalitzarà en els propers mesos, existeixen encara moltes incerteses en relació al procés de canvi de model curricular i de cultura docent requerit.
En aquest sentit, l'objectiu d'aquest article és analitzar els canvis que està suposant i suposarà per a les universitats espanyoles el procés d'adaptació a l'EEES, centrant-nos no tant en les reformes formals com en els processos de canvi reals. En particular, es posa especial atenció a les implicacions que tenen, tant a nivell organitzatiu com a nivell docent, les necessitats derivades del model curricular de l'EEES.
A partir d'aquesta anàlisi, l'article conclou amb la identificació d'una sèrie de qüestions que es consideren molt rellevants per a aquest procés, que estan pendents de resoldre, i que hauran de ser resoltes definitivament al llarg dels propers mesos.

Paraules clau


Espacio Europeo de Educación Superior, competencias, créditos ECTS

Text complet: PDF