Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Tendències en el disseny metodològic de recerca sobre l’avaluació de competències a l’educació superior

Karina Angélica Villegas Sandoval, Francesc Martínez-Olmo

Resum


L’article té com a finalitat descriure i analitzar les metodologies d'investigació utilitzades per estudis recents que aborden el tema de l’avaluació per competències a l’educació superior i la formació docent, per tal de detectar les tendències en el disseny metodològic i orientar futurs projectes d'investigació sobre aquest tema. El mètode de treball que s'ha seguit per dur a terme aquest estudi és l’anàlisi de contingut de 22 documents trobats a Dialnet. Els resultats mostren que les investigacions que tracten el tema assenyalat han anat en augment en els últims tretze anys, i es destaca el canvi de metodologia utilitzada, amb dissenys majoritàriament descriptius i avaluatius, però, al seu torn, crida l'atenció que un gran nombre d'estudis no expliquen ni el mètode ni el disseny d'investigació que han aplicat. Es conclou que és important que les investigacions presentin un apartat que al·ludeixi al disseny metodològic a fi d’afavorir al lector la comprensió dels processos d'indagació que s'han dut a terme.

Text complet: HTML (Castellano)