Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Validació d’un instrument en espanyol per la mesura d’habilitats parentals promogudes en una intervenció d’educació parental

Noelia Vázquez, M.-Cruz Molina, Pilar Ramos, Lucía Artazcoz Lazcano

ResumLes intervencions promotores d’habilitats parentals són efectives en el desenvolupament del benestar infantil i parental. A Espanya aquest tipus d’intervencions són freqüents però no existeixen instruments validats per mesurar les habilitats parentals que permetin avaluar-les. Aquest estudi presenta la validació d’un instrument per a la mesura d’habilitats parentals creat a partir d’un qüestionari de 43 ítems i sis dimensions utilitzat en el marc d’un programa d’educació parental a diversos territoris d’Espanya. S’ha recollit informació qualitativa de 44 professionals experts i dades quantitatives de 84 pares/mares participants d’un programa de suport parental. Aquest procés ha permès reduir i adaptar el qüestionari inicial a una nova versió amb 19 ítems, pilotada per 10 famílies i 12 professionals. Els resultats indiquen que la nova versió del qüestionari recull les dimensions bàsiques d’habilitats parentals, amb un llenguatge comprensible i mostra unes adequades propietats psicomètriques (α entre 0,71 a l’Subescala2 i 0,80 a l’Subescala5; tots els ítems tenen un pes r>0,40 en el primer factor; i la variància total per als factors extrets és superior al 50%).


Text complet: HTML (Castellano)