Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Instagram: una experiència de telecol·laboració australianocatalana

Andreu Pedró-García

Resum


Aquest article explora el potencial pedagògic d’un projecte dut a terme entre aprenents de català com a segona llengua i parlants nadius de català mitjançant l’ús de l’aplicació digital Instagram dins d’un context universitari. Es tracta d’un projecte paral·lel a les classes presencials de llengua que combina la fotografia i la producció escrita i que fa que el procés d’aprenentatge siga més enriquidor i directe i estigui més vinculat al món real. Els objectius principals d’aquest projecte són, d’una banda, fomentar la interacció i el contacte dels aprenents de català amb els parlants nadius i millorar-ne així la competència comunicativa, i de l’altra, introduir els dos grups a aspectes socioculturals de les dues cultures per ajudar-los a assolir d’una manera més directa la competència intercultural. Les dades obtingudes porten llum sobre les formes d’interacció a distància amb els parlants nadius i també sobre la idoneïtat de la xarxes socials per a activitats col·laboratives dins d’un marc universitari.

Text complet: HTML