Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Revista d'arqueologia de Ponent

ISSN electrònic: 2385-4723

ISSN paper: 1131-883X

La Revista d'arqueologia de Ponent publica preferentment sobre Prehistòria, Arqueologia i Història Antiga de la Península Ibèrica i sobre les seves relacions amb Europa i el Mediterrani, tant a nivell teòric o metodològic com de presentació de resultats d'excavacions, síntesis o estudis crítics. La seva llengua vehicular és el català. S'accepten articles en diferents llengües.

2013: Núm.: 23

Estudis

Territorialidad en la Edad del Bronce del noroeste de la Península Ibérica (p. 9-26)
Alejandro Güimil-Fariña, Manuel Santos-Estévez
PDF
 
The pre-Pyrenees of Lleida in Late Antiquity: christianisation processes of a landscape in the Tarraconensis (p. 27-44)
Jordina Sales Carbonell, Natalia Salazar Ortiz
PDF
 
El palacio de Qasr ibn Wardan (Siria) y la evolución de la tipología palacial bizantina (siglos vi-xv) (p. 45-74)
Arnau Perich Roca
PDF
 

Documents

L’hipogeu funerari de la Sagrera (Barcelona) Resultats preliminars (p. 77-88)
Paz Balaguer Nadal, Paola García Medrano, Alba Tenza Ferrer, Francesc Antequera Devesa
PDF
 
Aproximació tipològica i funcional de les estructures excavades al jaciment del bronze ple de Minferri (Juneda, les Garrigues): emmagatzematge i conservació a la Catalunya occidental (p. 89-126)
Georgina Prats Ferrando
PDF
 
Porcs, cavalls, ovelles i infants. Noves aportacions a les pràctiques rituals de la fortalesa dels Vilars (Arbeca, les Garrigues) (p. 127-162)
Ariadna Nieto Espinet
PDF
 
Els assentaments de les edats del bronze, ibèrica i romana dels Llirians del Mas i les Torres (Salàs de Pallars, Pallars Jussà) (p. 163-200)
Marc Piera Teixidó, Ainhoa Pancorbo Picó, Ignasi Garcés Estallo, Josep Gallart Fernàndez
PDF
 
Èquids i gossos en l’economia i en els rituals Resultats de l’estudi dels materials dipositats en el sitjar iberoromà del Serrat dels Espinyers (Isona, Pallars Jussà) (p. 201-222)
Cristina Belmonte, Sílvia Albizurri, Jordi Nadal, Ignasi Garcés Estallo
PDF
 
Herennius y Marus también en Ilerda (p. 223-226)
Marta Morán Álvarez
PDF
 
Notícia sobre un possible dipòsit votiu d’època romana documentat durant la intervenció arqueològica al Mercat Central de la ciutat de Tarragona (p. 227-236)
Josep Francesc Roig Pérez
PDF
 
Obsessa Terrachona marithimas urbes obtinuit L’impacte de la conquesta visigoda de Tàrraco per Euric segons les fonts escrites i l’arqueologia (p. 237-248)
Meritxell Pérez Martínez
PDF
 
El col·leccionisme d’antiguitats com a mitjà de promoció social: el cas de Josep de Maranges i Marimon. Anàlisi del Compendio histórico, resumen y descripción de la antiquisima ciudad de Empurias (p. 249-268)
Lluís Buscató i Somoza, Pablo De la Fuente
PDF
 

Dossier

A la memòria del mestre (p. 273-279)
Emili Junyent
PDF
 
Joan Maluquer de Motes i Nicolau (1915-1988). Records i impressions (p. 281-300)
Jordi Maluquer de Motes i Bernet
PDF
 
El Doctor Maluquer: recuerdos del maestro (p. 301-303)
María Eugenia Aubet Semler
PDF
 
L’aportació de Joan Maluquer de Motes a la Historia de España de R. Menéndez Pidal Una visió historiogràfica (p. 305-322)
Jordi Cortadella
PDF
 
Joan Maluquer de Motes, gestor universitario. El Plan Maluquer y la renovación de los estudios de Filosofía y Letras en la Universidad de Barcelona (p. 323-341)
Francisco Gracia Alonso
PDF
 
Joan Maluquer de Motes i els estudis ibèrics (p. 343-352)
Joan Sanmartí
PDF
 
La aportación de J. Maluquer de Motes al estudio de Tarteso (p. 353-363)
Sebastián Celestino Pérez
PDF
 
El fenomen hallstàttic i la influència dels camps d’urnes en la protohistòria catalana segons J. Maluquer de Motes: orígens i evolució (p. 365-383)
Enriqueta Pons Brun
PDF
 
Joan Maluquer de Motes al capdavant de l’arqueologia espanyola i el seu paper en el salvament del teatre romà de Tarragona (p. 385-392)
Francesc Tarrats
PDF
 
La aportación de Joan Maluquer de Motes al conocimiento de la presencia griega en la Península Ibérica (p. 393-405)
Adolfo J. Domínguez Monedero
 
Joan Maluquer de Motes en Salamanca: tarea y proyección (p. 407-426)
Germán Delibes de Castro
PDF
 
La contribució a l’epigrafia ibèrica de Joan Maluquer de Motes (p. 427-435)
Joan Ferrer i Jané, Ignasi Garcés Estallo
PDF
 
Una hipòtesi verificada, 45 anys dels “fenicis a Catalunya”: Maluquer de Motes entre fenicis i grecs (p. 437-442)
Núria Rafel Fontanals
 
Unes quantes cartes arqueològiques de Joan Maluquer a Salvador Vilaseca (1941-1967) (p. 443-458)
Jaume Massó Carbadillo
PDF
 
Maestros foráneos en una academia precaria: Maluquer y la protohistoria del Occidente atlántico (p. 459-476)
Xosé-Lois Armada
PDF
 

Crònica Científica

Crònica científica (p. 479-495)
PDF
 

Recensions

Recensions (p. 498-523)
PDF