Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

2009: Núm.: 19

Núm.: 19

Estudis

Indicadores bibliométricos, visibilidad y calidad de revistas científicas en torno a Revista d'Arqueologia de Ponent PDF
Xosé-Lois Armada 7-28
Aproximació a la metrologia ibèrica a Catalunya (segles V-II aC) PDF
Pau Olmos Benlloch 51-73
Pour une "contextualisation" des dépôts du deuxième âge du Fer en Europe tempérée PDF
Caroline Von Nicolai 75-89
El pan nuestro de cada día: la religiosidad en el contexto arqueológico de las unidades doésticas ibéricas PDF
Jesús Bermejo Tirado 91-108

Documents

Els materials arqueològics del jaciment ibèric de la Serra de l'Espasa (Capçanes, Priorat), dipositats al Museu d'Arqueologia Salvador Vilaseca de Reus: evidències d'un santuari? PDF
Xabier Cela Espin, Jaume Noguera Guillén, Àlex Ros Mateos 111-138
Els cinc genis malèfics dels forns ceràmics. Estudi sobre els centres terrisers en època ibèrica a Catalunya PDF
Ramon Cardona 139-158
Línia de trinxeres als boscos del Clot (Renant, Oliola, la Noguera) PDF
Jordi Mazuque Lopez 159-172

Dossier

Presentació PDF
Emili Junyent, Joan B. Lopez 175-176
Puertas fortificadas del Mediterráneo: Orígenes y evolución PDF
David Montanero Vico, David Asensio 177-204
Els sistemes de fortificació de la porta d'accés a l'assentament de la primera edat del ferro de Sant Jaume (Alcanar, Montsià) PDF
David García i Rubert 205-229
Portes i accesos als recintes fortificats protohistòrics de l'àrea del curs inferior de l'Ebre PDF
Jordi Diloli Fons, Ramon Ferré Anguix, Samuel Sardà Seuma 231-250
Traditions indigènes et innovations dans les fortifications de l'aire languedocienne à l'âge du Fer: l'exemple de Pech Maho (Sigean, aude) et du Cayla de Mailhac (Aude) PDF
Alexandre Beylier, Eric Gailledrat 251-270
L'entrada meridional del nucli ibèric fortificat del Mas Castellar (Pontós, Alt Empordà): una porta complexa del segle V aC PDF
David Asensio, Enriqueta Pons, Cristina García Dalmau 271-285
Sistemas de acceso y puertas de los poblados ibéricos del País Valenciano PDF
Helena Bonet Rosado, Jaime Vives-Ferrándiz Sánchez 287-306
L'accés fortificat i les portes en el sistema defensiu de la fortalesa dels Vilars (Arbeca, les Garrigues) PDF
Emili Junyent, Joan B. Lopez, Andreu Moya Garra, Enric Tartera 307-333
Noves aportacions al coneixement de les portes i dels sistemes d'accés a l'oppidum ibèric del Puig de Sant Andreu (Ullastret, Baix Empordà) PDF
Gabriel de Prado 335-358

Debat

El finançament de la recerca arqueològica a Catalunya PDF
361
El finançament de la recerca arqueològica a Catalunya. Reflexions sobre la recerca programada PDF
Francisco Gracia Alonso 362-368
El finançament de la recerca arqueològica a Catalunya PDF
Josep M. Fullola 369-371
Sí, molt bé; però això qui ho paga? Reflexions de "camp" a l'entorn del finançament de la recerca arqueològica PDF
Isidre Pastor, David Asensio 373-374
El Pla Integral d'Arqueologia de Catalunya (PIACAT): ¿per construir junts el futur de l'arqueologia? PDF
Emili Junyent 375-378

Crònica Científica

Memòria de l'activitat del Laboratori d'Arqueologia de la Universitat de Lleida durant l'any 2008 PDF
Maria Trigo Prunera 381-384
Intervencions arqueològiques i paleontològiques a Lleida durant l'any 2008 PDF
Raimon Graells 385-395
IV Fòrum Auriga PDF
Joan-Ramon González Pérez 395-396