Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Trameses

Trameses en línia

Ja teniu un nom d’usuari i una contrasenya per a Qüestiió: quaderns d'estadística i investigació operativa?
Vés a l’inici de la sessió

Necessiteu un nom d’usuari i una contrasenya?
Vés al registre

Necessiteu registrar-vos i iniciar la sessió per a poder trametre elements en línia i consultar l’estat de les trameses en curs.

 

Criteris per a la preparació de trameses

Com a part del procés de la tramesa, els autors/es han de verificar que compleixen totes les condicions següents. En cas que no segueixin aquestes indicacions, les trameses es podran retornar als autors/es.

  1. El lliurament no s'ha publicat abans, ni s'ha enviat a cap altra revista per a que en considerin la publicació (o s'ha donat una explicació als Comentaris a l'editor).
  2. El fitxer de lliurament està en un format de document Microsoft Word, RTF, o WordPerfect.
  3. Totes les adreces URL del text (p.e., http://pkp.sfu.ca) estan activats i llestos per a pitjar-los.
  4. L'interlineat del text és a un sol espai; la font és de 12 punts; empra lletres cursives, en comptes de subratllat (excepte per a les adreces URL), i totes les il·lustracions, gràfics i taules estan situats dins del text en els llocs apropiats, en comptes d'al final de tot.
  5. El text segueix les especificacions estilístiques i bibliogràfiques assenyalades a les Normes de publicació, que es troba a "Informació sobre la revista".
  6. S'han eliminat els noms dels autors si el text s'ha lliurat a una secció amb comitè d'avaluació científic (pe.e, Articles). Si es cita cap altre autor, a la bibliografia i notes a peu de plana s'empren els termes "Autor" i any en comptes del nom de l'autor, títol del treball, etc. També s'ha eliminat el nom de l'autor de les Propietats del document, que a Microsoft Word es troba sota el menú de Fitxer.