Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Quanta, quanta diversitat. Problemes pràctics en l’estudi de les comunitats religioses de Catalunya

Joan Gómez i Segalà

Resum


L’any 2000, la Generalitat de Catalunya encarregà un estudi sobre les minories religioses presents al país, amb la intenció de conèixer la seva implantació i els seus representants. Rere uns objectius molt pràctics, l’equip investigador trobà un seguit de dilemes al voltant de la mostra i dels indicadors que finalment desemboquen en un qüestionament del mateix concepte de religió. L’estudi ha posat al descobert que l’aplicació de qualsevol definició tancada de religió implica forçar la inclusió o exclusió d’entitats. Aquesta dificultat en delimitar clarament quines entitats són o no religioses prové dels excessius elements que formen part de la religió, si es vol tractar de forma unívoca. A més, la contínua transformació que sofreix el fenomen obliga a una constant reformulació dels límits. Si bé els principis de la metodologia de les ciències socials són prou clars, el treball de camp mostra una realitat que s’escapa de les categories sociològiques. En conseqüència, a partir d’exemples concrets de la recerca, els autors arriben a preguntar-se si no resulta abusiu parlar de la diversitat religiosa, perquè la diversitat és tan ampla que potser ens estem referint a més realitats que la religiosa.

Text complet: PDF