Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Dels ritus protestants de l’Alemanya de Weimar als ritus socialistes de la República Democràtica Alemanya

Marta Fernàndez Prat

Resum


En aquest article ens proposem buscar els elements més rellevants per comprendre com el règim socialista de la República Democràtica Alemanya (RDA) va mirar de reeinventar quatre rituals per implementar la seva cosmovisió als seus ciutadans.

Prenem el cas de l’Alemanya de l’Est per observar la importància que tenen els ritus de pas a totes les cultures, ja que creiem que la ruptura que es produí en aquesta part del territori germànic en tots els àmbits (cultural, social, econòmic, polític, religiós, etc.) permet il•lustrar més que en altres situacions de continuïtat, no només el valor que es dóna als rituals, sinó el que “s’amaga” darrera d’aquests. Proposem, doncs, una anàlisi del canvi en els continguts essencials que s’introduïren en quatre ritus de pas corresponents al naixement, entrada a l’edat adulta, formació d’una família i mort. Tot plegat es farà tenint en compte el context sociopolític de la RDA així com alguns dels processos i mecanismes que es posaren en marxa amb la finalitat d’implementar els “nous” rituals intentant que substituïssin els preexistents que eren, fonamentalment, protestants. Finalment, intentarem apuntar l’èxit o fracàs que tingueren cadascun dels ritus al llarg de l’existència de la RDA.

Text complet: PDF