Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Què passa amb els sants? Imatges del sagrat a Cachoeira, Brasil

Roger Sansi

Resum


Aquest article proposa una aproximació a l’antropologia de les imatges basada en les propostes de Belting, Gell i Latour. Podem desenvolupar una antropologia de les imatges que analitzi les imatges no només com a textos sinó també com a persones? És a dir, no només com a fixacions de representacions col.lectives, o símbols, essencialment diferents dels actors socials, sinó també com a actors socials en si mateixes? El cas etnogràfic en que es basa l’argument de l’article es el Candomblé brasiler, en el context del camp religiós de la ciutat de Cachoeira, a Bahia.

Paraules clau: antropologia de les imatges, Candomblé, religió popular, iconoclastia, pentecostalisme.
Abstract

This article develops an approach to the anthropology of images based on the work of Belting, Gell and Latour. Can we construct an anthropology of images which analyzes images not just as texts, but also as persons? That is to say, not just as a means of fixing collective representations or symbols understood as essentially different from social actors, but also as social actors in themselves? The ethnographic case on which the argument is based is Brazilian Candomblé, analyzed in the context of religious belief and practice in the city of Cachoeira, in the state of Bahia.

Keywords: anthropology of images, Candomblé, popular religion, iconoclasm, Pentecostalism.

Text complet: PDF