Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

“De l’espai no t'en refies mai”: el treball urbà en la formació/lluita de classe. de classe

Marc Morell

Resum


Tirant mà d’un esquetx etnogràfic on descric un programa d’esterilització de moixos a un barri sotmès a gentrificació a la Ciutat de Mallorca, explor la relació de classe que conté la hipòtesi del diferencial de renda. Mantenc que cadascun dels seus moments de desvalorització i (re)valorització de l’entorn urbà subsumeix el treball desenvolupat per diferents grups que formen una sola classe, atesa la seva cooperació dins una mateixa cadena de valor. Contra la mera descripció de l’espacialització de classes ja formades, cal explicar com l’espacialització intervé en la lluita que les forma.

Paraules claus: producció de l’espai; formació/lluita de classe; treball urbà; gentrificació; diferencial de renda; Mallorca.

Abstract

Drawing on an ethnographic sketch in which I describe a cat sterilisation programme in a gentrifying neighbourhood in Palma (Majorca), I look into the class relation the rent-gap hypothesis holds. I argue each of its moments of devalorisation and (re)valorisation of the urban environment subsumes the labour developed by different groups that form a single class, since they cooperate within a same value chain. Against the mere description of the spatialisation of classes that are already formed, there is a need to explain how spatialisation intervenes in the struggle that makes them.

Keywords: production of space; class formation/struggle; urban labour; gentrification; rent gap; Majorca.

Text complet: PDF