Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Re-inventing Spaces of Commoning: Occupied Squares in Movement.

Stavros Stavridis

Resum


In the recent occupied squares movement (including the Arab Spring uprisings and the worldwide Occupy movement), space commoning was a process that reinvented space-as-commons through collective action: space both as a good to be shared and as a form of organizing shared practices. This paper explores such processes of urban commoning and the ways in which they are connected to emerging communities in movement as well as to the creation of new kinds of political subjectivation. Subjects belonging to such communities tend to escape dominant classifications of political and social identities and to participate in acts that create urban threshold spaces. Thus, liminality characterizes both the subjects and the spaces of the occupied squares movement.

Key words: commoning; community; liminal spaces; political subjectivation; Syntagma square occupation.

Resum

Durant els recents moviments d'ocupació de les places (incloent les revoltes de la Primavera Àrab i el moviment Occupy a escala global), l'acció col·lectiva sobre l'espai ha propiciat un procés de reinvenció del mateix a partir de la idea dels comuns, és a dir, un espai més enllà de ser comú, també fa referència a l'organització de pràctiques compartides. L'objectiu d'aquest article és explorar aquest procés urbà de fer ciutat en comú i les formes en què el mateix està relacionat a les recents comunitats en moviment, així com als nous tipus de subjetivació política. Els subjectes que duen a terme aquest procés tendeixen a escapar-se a les classificacions dominants de les identitats polítiques i socials, i procuren participar en accions que produeixen espais urbans liminals. La liminalitat, de fet, caracteritza tant als subjectes com als espais del moviment d'ocupació de les places.

Paraules clau: fer en comú; comunitat; espai liminal, subjectivació política; ocupació de la plaça Syntagma.

Text complet: PDF