Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Translating news from the inner circle : imposing regularity across languages

Roberto A. Valdeón

Resum


L’article estudia els efectes que té l’ús de certes estratègies de traducció en la redacció de titulars de notícies en els serveis d’Internet en espanyol dels mitjans de comunicació anglòfons, en concret la BBC, la CNN i l’Agència Reuters. La introducció presenta un breu comentari sobre l’estructura dels titulars de les notícies, que posa en dubte l’afirmació de Bell, segons la qual aquesta estructura és força regular en totes les llengües (1991). Mitjançant alguns exemples de mitjans de comunicació espanyols i anglesos mostrarem les diferències i també els compararem amb els titulars redactats en espanyol americà i en altres llengües romàniques. Seguidament analitzarem la manera com els processos de traducció tenen incidència en les funcions informativa i persuasiva dels titulars de notícies respecte als lectors en llengua meta. Compararem els titulars emprats en els serveis d’Internet de la BBC, la CNN i Reuters en anglès i en espanyol per determinar fins a quin punt s’aconsegueix realment la funció informativa en les dues versions. Finalment, abordarem les conseqüències semàntiques i ideològiques generades en els textos en espanyol pels traductors, i intentarem donar una explicació a aquestes deficiències. Analitzarem si els enfocaments que han creat els lingüistes del discurs periodístic en el decurs de les darreres dècades han tingut cap efecte en les estratègies de traducció emprades per aquests mitjans de comunicació o bé si aquestes dues disciplines es mantenen separades en aquest àmbit particular.

Text complet: PDF (English)