Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Un cas especial en la traducció de la variació lingüística : la variació latent

Joan M. Perujo Melgar

Resum


En traductologia s’ha tractat sovint de la diversitat lingüística. La dificultat de traducció analitzada sol partir d’un TO marcat per algun tipus de varietat i les propostes van dirigides, habitualment, a mostrar diverses estratègies per a restituir d’una manera adequada en el TM aquest factor distintiu del TO. L’objectiu d’aquest treball és estudiar la situació inversa, no considerada encara pels autors que han parlat d’aquesta qüestió: la necessitat de construir un TM en què la diversitat lingüística és un element significatiu, a partir d’un TO no marcat per aquest tret de manera explícita, però sí de forma latent. La traducció del que anomenem «variació latent» es planteja a partir d’un cas concret: la traducció al català de la novel·la Ducado de Bernia (Alacant, 1954), de l’escriptor Jordi Valor i Serra, en la qual es fa necessari adoptar una estratègia de traducció adequada a la realitat sociolingüística del català, la qual cosa comporta fer explícita la variació lingüística en el TM, a pesar que el TO no fa palesa aquesta característica.

Text complet: PDF