Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Translations and Translators of English-language Literature in Catalan Literary Publications and Series between 1868 and 1910

Ramon Pinyol Torrents

Resum


Les traduccions al català d’autors anglesos i americans durant el darrer quart del segle xix són força escasses. En el total de traduccions d’aquest període, la literatura de llengua anglesa difícilment es troba entre les cinc primeres posicions. En aquest article fem un recompte de les traduccions en revistes i en col·leccions catalanes del període esmentat (des del 1868); i en el cas de col·leccions que van continuar després del 1900, en fem un seguiment fins a l’últim any. Alhora, n’analitzem els traductors i esmentem, quan és possible, si les traduccions eren directes o indirectes. Finalment, sospesem les possibles causes per les quals les traduccions de l’anglès al català són tan escasses durant aquest període.

Text complet: PDF (English)