Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

La incorporació del factor temps en la traducció jurídico econòmica. Una experiència docent

Hildegard Resinger

Resum


Aquest article s’emmarca en les premisses de l’Espai Europeu d’Estudis Superiors i en l’èmfasi que es posa en els processos d’aprenentatge de l’alumnat. Tracta d’una experiència docent que consisteix a incorporar a l’aprenentatge de la traducció jurídicoeconòmica l’atenció al temps que cada persona empra en les diverses tasques de treball autònom. Amb aquesta finalitat didàctica es fa servir una graella de monitoratge de temps. Els primers resultats mostren que l’alumnat habitualment subestima en un grau considerable el temps que requereixen les tasques de treball pràctic. Durant el període de monitoratge s’assoleix una certa millora en la gestió del temps. Concloem que s’hauria de reforçar l’atenció al factor temps en un entorn didàctic anterior a la situació professional en l’àmbit de la traducció especialitzada, com a part integrant de les competències transversals d’anàlisi de situacions, per una banda, i d’organització i planificació, per l’altra.

Text complet: PDF