Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Translation and the Internet : evaluating the Quality of Free Online Machine Translators

Stephen Hampshire, Carmen Porta Salvia

Resum


Durant la darrera dècada del segle xx s’introdueixen els traductors online gratuïts (TOG), com poden ser Babelfish, Google Translate o Transtext. L’opinió per part de la crítica professional sobre aquestes traduccions es mou des d’una ingrata ridiculització (Ali, 2007) a l’acceptació més incondicional (Yang y Lange, 1998). Actualment, els estudis valoratius sobre els TOG són realment escassos, la majoria en format blog, mentre que la literatura sobre els traductors comercials és enorme. L’article que plantegem aporta una revisió de les principals contribucions i posa l’èmfasi bàsicament en dues qüestions: (i) necessitat d’un sistema de classificació (un rànquing) i (ii) descripció dels resultats obtinguts pel sistema de classificació ideat pels autors d’aquest article. L’avaluació que realitzem a petita escala es basa en l’anàlisi de l’actuació de deu TOG en un rànquing que posa de manifest les expectatives que en termes de qualitat de traducció pot esperar l’usuari. El resultat del rànquing ofereix a l’usuari els criteris que millor s’ajusten a cada cas, per tal d’utilitzar un traductor o un altre en funció del text original, i obtenir com a resultat una traducció de qualitat considerable.

Text complet: PDF (English)