Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Acotacions al desenvolupament dels estudis sobre traducció arreu (àdhuc a Catalunya)

Francesc Parcerisas

Resum


L’aparició i desenvolupament dels estudis sobre traducció ha de ser posada en el seu context. Els centres universitaris des d’on s’han promogut els estudis traductològics, l’aparició d’associacions, de bases de dades, d’editorials especialitzades, etc., està estretament relacionada amb enfocs locals (països amb situacions de diglòsia marcada, nous països sense tradició immediata) o amb interesos de més àmplia connotació (històrica, política, etc.). L’article es refereix a alguns d’aquests elements més destacats. The fairly recent development of translation studies needs to be seen in its proper context. The development of translation studies at universities, the setting up of translators associations, data bases, or specialized publishing are closely linked to local situations (countries with strong diglossia, new countries without a recent tradition) or to interests of a much more wider spectrum (political or historical interests, for instance). The article briefly lists some of these most remarkable elements.

Text complet: PDF