Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

La traductologia catalana contemporània : bases per a una cartografia provisional

Josep Marco

Resum


El punt de partida del present article és que per traductologia catalana cal entendre el conjunt de treballs i estudis d’aquest àmbit del coneixement escrits en català i/o centrats en algun aspecte de la realitat catalana. Fet aquest preliminar, l’article té com a objectiu identificar algunes línies mestres o fils conductors en la recerca traductològica catalana actual, a l’entorn de dos criteris: el tipus o modalitat de traducció (jurídica, cientificotècnica, audiovisual, literària, interpretació) i algunes nocions transversals (tradumàtica, traducció i política lingüística, competència traductora, didàctica de la traducció i aportacions estrictament teòriques). L’article acaba posant l’èmfasi en la importància de les col·leccions i de les publicacions periòdiques en tant que elements vehiculadors i dinamitzadors de la recerca. It is assumed in this article that Catalan translation studies is the body of research within this field of knowledge written in Catalan and/or dealing with some aspect of Catalan reality. Starting from that assumption, the article aims to identify trends in current Catalan research on translation around two guiding principles: translation kind or mode (legal, scientific and technical, audiovisual, literary, interpreting) and some notions cutting across different kinds and modes (new technologies applied to translation, translation and language planning, translation competence, translator training and strictly theoretical contributions). Finally, the article emphasizes the importance of book series and specialized journals insofar as they serve as both vehicles and activators of research.

Text complet: PDF