Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

1984: Núm.: 1

Núm.: 1

Articles

Presentació (p. 5)
Josep Maria Sans i Travé
PDF
 
Nota preliminar (p. 7)
PDF
 
Primeres notes ornitològiques de l'antic estany de Sils i rodalies (p. 9)
Lluís Motjé i Costa
PDF
 
Control d'aigües d'abastament del terme municipal de Santa Coloma de Farners (p. 21)
M. Abella, M. D. Amiel, M. Salgot, M. Torra
| PDF
 
Cartografia de la vegetació del terme municipal de Santa Coloma de Farners (p. 33)
Antònia Llabrés Bernat
| PDF
 
Notes sobre la bioclimatologia del Turó de l'Home (p. 43)
Josep M. Panareda i Clopés, Josep Nuet i Badia
| PDF
 
La Selva: Una comarca de llarga tradició forestal (p. 55)
Eloi Gonzàlez i Planagumà
| PDF
 
Unes pintures pre-romàniques a Sant Pere Desplà (p. 71)
Josep Calzada i Oliveras
| PDF
 
El retaule gòtic de Cassà de la Selva (p. 81)
Pere Freixes i Camps
PDF
 
Demografia històrica de Vidreres (p. 87)
Narcís Gascons i Clarió, Xavier Madrenys i Brunet
PDF
 
La immigració vers la ciutat de Girona (1473-1576): el cas de la comarca de la Selva (p. 93)
Narcís Castells i Calzada
PDF
 
Població, ramaderia, conreus, rendiments i accés a la terra al Pla de Girona, a principis del segle XVIII (p. 107)
Joan Boadas i Raset
PDF
 
Un llinatge il·lustre de metges de la Selva: els Oms de Blanes (p. 121)
Pere Vallribera i Puig
| PDF
 
Josep Anton Viader, metge i afrancesat (p. 129)
Ramon Alberch i Fugueras
PDF
 
La Parroquia de Santa Maria de Breda (1575-1835) (p. 137)
Josep M. Llorens i Rams
PDF
 
El Monestir de Sant Salvi de Cladells i l'Hospital de Nostra Senyora de Bellver (p. 149)
Josep M. Sas i Solench
PDF
 
Pedagogia de la festa al segle XVIII a través de la Consueta parroquial de Riudellots de la Selva (1763) (p. 161)
Joaquim M. Puigvert i Solà
| PDF
 
La comarca de la Selva i els primers tapers catalans (p. 179)
Benet Julià Figueres
| PDF
 
Notícies sobre la guerra del francès a la selva a la premsa patriòtica (1808-1809) (p. 183)
Joan Fort i olivella
| PDF
 
El periòdic "El Porvenir" (1896-1897) i les seves aportacions a la història de la comarca de la Selva (p. 189)
Joan Domènech i Moner
| PDF
 
El centre parroquial de la Cellera de Ter (1906-1983) (p. 209)
Lluís Llagostera
PDF
 
Sils a inicis del segle XX. L'enllumenat elèctric (p. 225)
Joan Viñolas i Esteve, Lluís Costa i Fernández
PDF