Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

1984: Núm.: 1

Núm.: 1

Articles

Presentació PDF
Josep Maria Sans i Travé 5
Nota preliminar PDF
7
Primeres notes ornitològiques de l'antic estany de Sils i rodalies PDF
Lluís Motjé i Costa 9
Control d'aigües d'abastament del terme municipal de Santa Coloma de Farners PDF
M. Abella, M. D. Amiel, M. Salgot, M. Torra 21
Cartografia de la vegetació del terme municipal de Santa Coloma de Farners PDF
Antònia Llabrés Bernat 33
Notes sobre la bioclimatologia del Turó de l'Home PDF
Josep M. Panareda i Clopés, Josep Nuet i Badia 43
La Selva: Una comarca de llarga tradició forestal PDF
Eloi Gonzàlez i Planagumà 55
Unes pintures pre-romàniques a Sant Pere Desplà PDF
Josep Calzada i Oliveras 71
El retaule gòtic de Cassà de la Selva PDF
Pere Freixes i Camps 81
Demografia històrica de Vidreres PDF
Narcís Gascons i Clarió, Xavier Madrenys i Brunet 87
La immigració vers la ciutat de Girona (1473-1576): el cas de la comarca de la Selva PDF
Narcís Castells i Calzada 93
Població, ramaderia, conreus, rendiments i accés a la terra al Pla de Girona, a principis del segle XVIII PDF
Joan Boadas i Raset 107
Un llinatge il·lustre de metges de la Selva: els Oms de Blanes PDF
Pere Vallribera i Puig 121
Josep Anton Viader, metge i afrancesat PDF
Ramon Alberch i Fugueras 129
La Parroquia de Santa Maria de Breda (1575-1835) PDF
Josep M. Llorens i Rams 137
El Monestir de Sant Salvi de Cladells i l'Hospital de Nostra Senyora de Bellver PDF
Josep M. Sas i Solench 149
Pedagogia de la festa al segle XVIII a través de la Consueta parroquial de Riudellots de la Selva (1763) PDF
Joaquim M. Puigvert i Solà 161
La comarca de la Selva i els primers tapers catalans PDF
Benet Julià Figueres 179
Notícies sobre la guerra del francès a la selva a la premsa patriòtica (1808-1809) PDF
Joan Fort i olivella 183
El periòdic "El Porvenir" (1896-1897) i les seves aportacions a la història de la comarca de la Selva PDF
Joan Domènech i Moner 189
El centre parroquial de la Cellera de Ter (1906-1983) PDF
Lluís Llagostera 209
Sils a inicis del segle XX. L'enllumenat elèctric PDF
Joan Viñolas i Esteve, Lluís Costa i Fernández 225