Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

La ceràmica grega, falisco-capenate i etrusca del Museu Episcopal de Vic

M. Dolors Molas i Font

Resum


En aquest article s’estudien els vasos grecs, falisco-capenate i etruscs que, juntament amb els sud-itàlics, formen la col·lecció de ceràmiques preromanes del Museu Episcopal de Vic (MEV) que pertanyen a cultures mediterrànies d’àmbit hel·lènic o que hi estan relacionades. Els trenta-set vasos abasten un ventall cronològic que va des de mitjan s. vii aC fins a la primera meitat del s. iv aC i es classifiquen en deu tipus: 1. coríntia; 2. àtica de figures negres; 3. àtica de figures roges; 4. àtica de vernís negre; 5. falisco-capenate; 6. etruscocoríntia; 7. etrusca de bucchero; 8. etrusca de figures negres; 9. etrusca de figures roges, i 10. de fabricació incerta.

This article looks at Greek, Falisco-Capenate and Etruscan vases which, along with items from southern Italy, make up the Museu Episcopal de Vic’s collection of pre-Roman pottery belonging to the Mediterranean Hellenic culture or related to it. The 37 vases cover a period ranging from the mid 7th century to mid 4th century B.C., and are classified into ten different categories: 1. Corinthian; 2. Attic black-figures; 3. Attic red figures; 4. Attic black-glaze; 5. Falisco-Capenate; 6. Etrusco-Corinthian; 7. Etruscan bucchero-ware; 8. Etruscan black-figures; 9. Etruscan red-figures, and 10. those of uncertain manufacture.

Text complet: PDF